HEMIJA

Dobrodošli!

Čestična priroda supstanci

ČESTIČNA PRIRODA SUPSTANCI
Supstance su materijalni deo univerzuma, ima ih raznih i raznolikih.

Zamisli:
1. kockicu srebra 2. kockicu kuhinjske soli 3. kockicu šećera 4. kockicu dijamanta

Svaki od ponudjenih fizičkih tela sastavljen je od supstanci, a svaka supstanca od
OSNOVNIH ČESTICA!
Kockicu srebra čine mali atomi metala koji se naziva srebro, u jednoj malenoj kockici nalazi se OGROMAN broj atoma srebra koji su svi iste veličine, nevidlji ljudskom oku i mikroskopu, a povezani metalnom vezom
Kockicu kuhinjske soli čine joni natrijuma i joni hlora, jedni pozitivni, drugi negativni, i ima ih ogroman broj i povezani su jonskim vezama : JONI SU NAELEKTRISANI ATOMI. Razlika izmedju atoma i jona je u tome što su atomi nenaelektrosani a joni imaju višak ili manjak elektrona pa su naelektrisani
Kockicu šećera čini ogroman broj malih molekula šećera. U molekulima su atomi povezani kovalentnom vezom, a veza izmedju molekula je medjumolekulska. Tih molekula ima ogroman broj u samo jednoj maloj kockici šećera.
Kockicu dijamanta, to jest ugljenika čine atomi ugljenika koji je nemetal, i svi atomi su povezani kovalentnim vezama u "džinovske" molekule, a medju njima opet može biti medjumolekulska veza.

Sve supstance oko nas izgradjuju: ATOMI, JONI i MOLEKULI. A osnova ovih čestica su ATOMI.
Atom je najmanja hemijski nedeljiva čestica (danas ljudi uspevaju da dele i spajaju atome i tako dobijaju nove atome - fisija i fuzija, ali to spada u nuklearne procese)
Kada gledate u svoju ruku, u asfalt po kome hodate, kada osetite vazduh, uzmete olovku, stavite prsten na ruku vi u stvari osećate, vidite, držite ogroman broj atoma , molekula i/ili jona.
Ako dobijete zadatak gde je potrebno izračunati masu jednog atoma srebra, BUDITE kritični ukoliko dobijete za rezultat 108g, jer atom nema stotinu grama. Atomi, pa i molekuli i joni imaju masu reda 0,00000000000000000000001g i ne mogu biti iste mase kao 100g kafe.
Supstance mogu biti:

  1. ČISTE SUPSTANCE (mogu se samo hemijskim putem razložiti na prostije) i
  2. SMEŠE (mogu se fizičkim putem razdvojiti na delove) U primerima kockica date su samo čiste supstance.

ČISTE SUPSTANCE mogu biti

  1. ELEMENTARNE SUPSTANCE I
  2. JEDINJENJA

Smeše mogu biti

  1. HOMOGENE (iste u svim svojim delovima) i
  2. HETEROGENE (različitog sastava u odredjenim delovima koji je uočljiv golim okom ili mikroskopom)

Razlike i nedoumice oko/izmedju:
- elementarna supstanca i element - ugljenik je element, a u prirodi se čist ugljenik(elementarna supstanca) javlja u više oblika koji se nazivaju elementarne supstance : grafit i dijamant (i za jedno i za drugo je zajedničko da se sastoje od malih atoma ugljenika, ali različito povezanih i rasporedjenih u prostoru).
- atom elementa i elementarna supstanca - atom elementa je jedna jedina čestica odredjene veličine i odredjenog imena. Ukoliko imate sa jedne strane jedan jedini atom ugljenika ili punu šaku - i za jedno i za drugo možete reći da je to elementarna supstanca
- molekul jedinjenja i jedinjenje - jedan molekul je jedinjenje, a isto tako i puna šaka istih molekula je jedinjenje (osim ukoliko jedinjenje nije sastavljeno iz jonskih parova).
- elementarna supstanca i jedinjenje - osnovne čestice elementarnih supstanci su atomi ( ili molekuli sastavljeni od istih atoma) istog elementa, a osnovne čestice jedinjenja su molekuli ili jonski parovi sastavljeni od atoma različitih elemenata.

Comments

Comment is pending approval.

Comment is pending blog author's approval.

  • 2018/11/23(金) 18:54:46 |
  • |
  • #
  • [ Edit ]

Post a comment


Only the blog author may view the comment.

Trackbacks

Trackbacks URL
http://pripreme.blog126.fc2.com/tb.php/1-a6908f1a
Use trackback on this entry.