HEMIJA

Dobrodošli!

SVOJSTVA ATOMA - Energija jonizacije i afinitet prema elektronu

SVOJSTVA ATOMA:

 

Energija jonizacije:

 

Energija koju treba dovesti atomu (u gasovitom stanju) tako da izgubi najslabije vezan elektron.

Zavisi od težnje atoma (metali teže da izgube, nemetali da prime elektrone), od stabilnosti konfiguracije (popunjena, polupopunjena...), naelektrisanja čestica (neutralne, pozitivne ili negativne), udaljenosti elektrona od jezgra.

Energija jonizacije - Ej ili Ei (kJ - kilodžul)

Na primer:

11Na 1s22s22p63s1

17Cl 1s22s22p63s23p5

Atom natrijuma ima samo jedan valentni elektron, a atom hlora njih sedam. Svi elektroni su na istom nivou.

U ovom slučaju "odlučuje" težnja atoma - Na teži da otpusti elektrone pa treba manju energiju da otpusti elektron sa 3s i ima MANJU energiju jonizacije

 

11Na 1s22s22p63s1

19K 1s22s22p63s23p64s1

 

Oba imaju težnju da otpuste elektron, ali je kod kalijuma elektron dalje od jezgra (slabije vezan) pa je atomu kalijuma potrebna manja energija da otpusti elektron i ima MANJU energiju jonizacije.

Uopšteno se može reći da Ei u grupi opada a u periodi raste!

 8O  1s22s22p4      p orbitale kiseonika                              

efg.jpg

 7N  1s22s22p3        p orbitale azota

Trebalo bi da kiseonik ima veću energiju jonizacije zbog veće težnje da primi a ne da otpusti elektrone ("bolji nemetal"). Medjutim, azot ima stabilnije p orbitale jer su polupopunjene, pa je energija jonizacije VEĆA za atom azota (teže je narušiti stabilnu konfiguraciju oduzimanjem elektrona)

 

Al2+

Al+

Veću enrgiju jonizacije ima Al2+ jer je teže oduzeti elektron (negativna čestica) dva puta pozitivnom jonu nego jedanput pozitivnom jonu!

 

Afinitet prema elektronu (Ae ili Ea) je energija koju atom (u gasovitom stanju) otpušta (retko prima) kada primi elektron.

Afinitet prema elektronu menja se na isti način kao energija jonizacije iako ima suprotno značenje.U periodni Ae raste, a u grupi opada.

 

Izraziti metali - imaju MALE Ej i MALE Ae

 

Izraziti nemetali - imaju VELIKE Ej i VELIKE Ae

 

Plemeniti gasovi - imaju VELIKE Ej i MALE Ae


Comments

Comment is pending approval.

Comment is pending blog author's approval.

 • 2015/06/23(火) 19:44:24 |
 • |
 • #
 • [ Edit ]

Comment is pending approval.

Comment is pending blog author's approval.

 • 2017/03/30(木) 15:21:37 |
 • |
 • #
 • [ Edit ]

Comment is pending approval.

Comment is pending blog author's approval.

 • 2017/04/04(火) 13:14:29 |
 • |
 • #
 • [ Edit ]

Comment is pending approval.

Comment is pending blog author's approval.

 • 2017/04/06(木) 08:50:28 |
 • |
 • #
 • [ Edit ]

Comment is pending approval.

Comment is pending blog author's approval.

 • 2017/04/24(月) 03:41:36 |
 • |
 • #
 • [ Edit ]

Comment is pending approval.

Comment is pending blog author's approval.

 • 2017/05/01(月) 21:55:04 |
 • |
 • #
 • [ Edit ]

Comment is pending approval.

Comment is pending blog author's approval.

 • 2017/10/23(月) 00:49:24 |
 • |
 • #
 • [ Edit ]

Comment is pending approval.

Comment is pending blog author's approval.

 • 2018/03/22(木) 08:24:19 |
 • |
 • #
 • [ Edit ]

Comment is pending approval.

Comment is pending blog author's approval.

 • 2018/11/15(木) 03:41:12 |
 • |
 • #
 • [ Edit ]

Post a comment


Only the blog author may view the comment.

Trackbacks

Trackbacks URL
http://pripreme.blog126.fc2.com/tb.php/14-27b50167
Use trackback on this entry.